Pro 1. stupeň ZŠ

Téma: Prvouka
Základní charakteristika: Pro tento předmět nabízíme dva pracovní listy. Žáci prvních ročníků se naučí správně odečítat čas z nádražních a věžních hodin, zatímco třeťáci budou vyplňovat křížovku na téma povolání.


Poznámka: V souladu s doporučeními pedagožek, které byly tak laskavé, že se námi PL testovaly, jsou nové PL pro první ročník výhradně kapitálkami, což dětem usnadňuje čtení v měnících se světelných podmínkách našeho Království..

 KZEL Pracovní list - 1. ročník - Prvouka - hodiny.pdf (dokument Adobe PDF)KZEL Pracovní list - 1. ročník - Prvouka - hodiny.pdf

KZEL Pracovní list - 3. ročník - Prvouka - povolání.pdf (dokument Adobe PDF)KZEL Pracovní list - 3. ročník - Prvouka - povolání.pdf

Téma: Matematika

Základní charakteristika: Děti vyhledávají konkrétní místa v expozici, u kterých následně řeší jednoduché početní příklady a kombinují je s dokreslováním chybějících částí obrázku v porovnání se skutečností v kolejišti..

KZEL Pracovní list - 1. ročník - Matematika - počítání do 20.pdf (dokument Adobe PDF)KZEL Pracovní list - 1. ročník - Matematika - počítání do 20.pdf 

Téma: Podívejte se na náš svět z výšky! (Člověk a jeho svět)

Kolejiště K1-08Základní charakteristika:  Děti vedené jednoduchým vizuálně výrazným pracovním listem vyhledávají v expozici Království železnic příklady fungování dopravní infrastruktury, konkrétních dopravních situací, jejich řešení dospělými. Přemýšlejí o tom, jak se lidé v těchto situacích správně chovají. Sledují, jak je život navázán na existenci dopravy a co všechno v životě a na světě s dopravou souvisí. Vyhledávají také zajímavé dominanty v krajině a přemýšlejí nad rázem české krajiny a českých sídel.

KUEL - Pracovní list - Člověk a jeho svět.pdf (dokument Adobe PDF)KUEL - Pracovní list - Člověk a jeho svět.pdf

Pracovní list Sebepoznání - Postřeh a paměť.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Sebepoznání - Postřeh a paměť.pdf


Téma: Dopravní výchova

Základní charakteristika: Děti si hravou formou ověří svoje znalosti z oblasti bezpečnosti v dopravě, pohybu okolo železnice, dopravního značení a další. Pracovní listy jsou připraveny ve spolupráci s BESIPem a děleny podle věku dětí.

Pracovní list Dopravní výchova - 2 třída.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Dopravní výchova - 2. ročník ZŠ.pdf

Pracovní list Dopravní výchova - 3 třída.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Dopravní výchova - 3. ročník ZŠ.pdf

Pracovní list Dopravní výchova - 4 třída.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Dopravní výchova - 4. ročník ZŠ.pdf

 
Téma: Recyklace odpadu

Základní charakteristika: Recyklace odpadu je čím dál důležitější součástí naší doby a děti by již od útlého věku měly být v tomto směru dostatečně vzdělávané. Děti si pomocí situací ztvárněných v kolejišti procvičí své znalosti a naučí se i něco nového. Pracovní list byl připraven ve spolupráci s odborníky na problematiku třídění a recyklace ze společnosti EKOKOM.

Pracovní list Recyklace odpadu - 1. stupeň ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Recyklace odpadu - 1. stupeň ZŠ.pdf

Téma: Mlékárenský průmysl - jak se vyrábí Lipánek

Základní charakteristika: Pomocí jednoduchých úkolů a otázek vysvětluje dětem, jak a z čeho se vyrábí oblíbený tvarohový krém a tajenkou navede děti na stránky plné her a kvízů. Připraveno ve spolupráci s Madetou. Tisk oboustranně na formát A3, nastavení duplexu "obracet po šířce".

Pracovní list Mlékarenský průmysl - 1 stupeň ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Mlékárenský průmysl - 1. stupeň ZŠ.pdf

 

Pro 2. stupeň a střední školy

Téma: Model Prahy pro střední školy

Přinášíme zatím první, relativně jednoduchý pracovní list k urbanistickému Modelu Prahy. Je určen pro studenty středních škol a gymnázií ve věku od 15 do 19 let. Odpovědi na otázky by studenti buď měli znát (lze je považovat za součást všeobecného přehledu) nebo vyhledat v informačním systému expozice.

KZEL - PL Model Prahy - stredni skoly.pdf (dokument Adobe PDF)KZEL - PL Model Prahy - stredni skoly.pdf

 
Téma: Vyjmenovaná slova - II. stupeň

Základní charakteristika: Žáci mají za úkol odpovědět na 10 otázek a správné odpovědi samozřejmě naleznou v našich kolejištích. Především však mají nalézt 9 gramatických chyb v samotném pracovním listu, které tam "zapomněl" nepozorný korektor 

KZEL Pracovní list - 5  ročník - Český jazyk - vyjmenovaná slova.pdf (dokument Adobe PDF)KZEL Pracovní list - 5 ročník - Český jazyk - vyjmenovaná slova.pdf

Téma: Historie železniční dopravy v českých zemích - II. stupeň ZŠ, SOU a SŠ

Základní charakteristika:  Na dvanácti panelech historické expozice najdou návštěvníci mimořádné množství informací o vývoji železniční dopravy v naší vlasti. Vyprávění o historii tohoto druhu dopravy je nejen zajímavým dějepisem, ale i poutavým komentářem na téma naší národní povahy i oslavou lidí odvážného a pokrokového ducha.

Pracovní list - O historii zeleznice.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list - O historii železnice.pdf

Téma: Energetika

Základní charakteristika:  V modelu kolejiště Ústeckého kraje mohou žáci a studenti vidět povrchový hnědouhelný důl a na kopci větrnou elektrárnu. Na samostatných diorámatech na ně čekají modely tepelné elektrárny, vodní elektrárny, fotovoltaického a větrného parku. Na samostatném monitoru žáci uvidí zajímavosti, popisy a animace, které se vztahují v výrobě elektřiny.

Pracovní list Energetika - 2. stupeň ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Energetika - 2. stupeň ZŠ.pdf

Téma: Historie a současnost města

Základní charakteristika: V patnácti otázkách kombinuje pracovní list obecné vědomosti a schopnost studentů pracovat s informacemi ve vlastní expozici. Pracovní listy jsou k dispozici v expozici. V případě, že chcete se studenty tento program absolvovat, výslovně tuto skutečnost uveďte v rezervaci!

Téma: Dopravní výchova

Základní charakteristika: Děti si hravou formou ověří své znalosti z oblasti bezpečnosti v dopravě, pohybu okolo železnice, dopravního značení a další. Pracovní listy jsou připraveny ve spolupráci s BESIPem a děleny podle věku dětí.

Pracovní list Dopravní výchova - 5. třída ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Dopravní výchova - 5. ročník ZŠ.pdf

Pracovní list Dopravní výchova - 6. třída ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Dopravní výchova - 6. ročník ZŠ.pdf

Pracovní list Dopravní výchova - 7. a 8. třída ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Dopravní výchova - 7. a 8. ročník ZŠ.pdf

Téma: Recyklace odpadu

Základní charakteristika: Recyklace odpadu je čím dál důležitější součástí naší doby a děti by již od útlého věku měly být v tomto směru dostatečně vzdělávané. Děti si pomocí situací ztvárněných v kolejišti procvičí své znalosti a naučí se i něco nového. Pracovní list byl připraven ve spolupráci s odborníky na problematiku třídění a recyklace ze společnosti EKOKOM.

Pracovní list Recyklace - 2. stupeň ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Recyklace - 2. stupeň ZŠ.pdf

Pro mateřské školky

Téma: O světě a o mašinkách

Základní charakteristika: Několik jednoduchých otázek, spousta obrázků k vybarvování a hravá forma. Tak jsou zpracovány pracovní listy pro nejmenší děti. Upozorňujeme pedagogy, že děti by měly s sebou mít pastelky!

KZEL Pracovní list pro MŠ - najdi a dokresli - obecný (s asistencí doprovodu).pdf (dokument Adobe PDF)KZEL Pracovní list pro MŠ - najdi a dokresli - obecný (s asistencí doprovodu).pdf 

Pracovní list C1 - Mateřské školy a 1. ročník ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list C1 - Mateřské školy a 1. ročník ZŠ.pdf

Pracovní list C2 - Mateřské školy a 1. ročník ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list C2 - Mateřské školy a 1. ročník ZŠ.pdf

Pracovní list C3 - MŠ a 1. ročník ZŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list C3 - MŠ a 1. ročník ZŠ.pdf

Téma: Mlékárenský průmysl - jak se vyrábí Lipánek

Základní charakteristika: Pomocí jednoduchých úkolů a otázek vysvětluje dětem, jak a z čeho se vyrábí oblíbený tvarohový krém a tajenkou navede děti na stránky plné her a kvízů. Připraveno ve spolupráci s Madetou. Tisk oboustranně na formát A3, nastavení duplexu "obracet po šířce".

Pracovní list Mlékarenský průmysl - MŠ.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Mlékárenský průmysl - MŠ.pdf

Pro všechny

Téma: Bezpečnost v dopravě

Základní charakteristika: Pro žáky prvního a druhého stupně je připraven pracovní list na téma Dopravní výchova. Na jednotlivých kolejištích jsou vytvořeny dopravní situace, ke kterým se vztahují jednotlivé otázky z pracovního listu.

Pracovní list Dopravní výchova.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Dopravní výchova.pdf 

Téma: Třídění a zpracování odpadů

Základní charakteristika: Pro žáky základních škol je k dispozici pracovní list na téma Recyklace odpadů. Žáci se naučí rozeznávat jednotlivé typy odpadů a způsob nakládání s nimi.

Pracovní list Třídění a využití odpadu.pdf (dokument Adobe PDF)Pracovní list Třídění a využití odpadu.pdf