Stanovisko k výukovému programu v Království železnic

    

    Jako školní psycholog pozoruji, jak televize pomalu ale jistě, vyplňuje stále více volného času dětí všech věkových kategorií. Přestože může, a měla by fungovat jako pomůcka k poznání světa, vidím, že její vliv na dětský vývoj je často spíše negativní. V mnoha případech je to „žrout“ času, který by dítě mohlo strávit přínosnějším způsobem. Je důležité, aby si dítě, potažmo rodič, uměli vybrat, co stojí za pozornost a co nikoli. Navíc pořady, které děti sledují, jsou často odtržené od reálného světa a mají nekoherentní děj. Zvýšené procento agresivních, obézních a špatně se soustředících dětí ve společnosti s touto problematikou jistě souvisí. Pro správný vývoj děti potřebují názorné pomůcky, se kterými budou moci interaktivně pracovat a nebýt pouhými příjemci informací.

     Výsledky studií Generation M, vypracovaných opakovaně v letech 2005 a 2010, potvrzují, že při pasivním sledování televize obecně vykazují zvýšenou aktivitu jiná mozková centra, než jsou pro správný vývoj dětí potřebná. Televizi či internet ale nelze primárně odsuzovat, jejich vliv může být i velmi přínosný, pokud jsou propojeny s názornými příklady a je zachována interaktivita. V takovém případě dítě přistupuje k situaci jako aktivní účastník děje a rozvíjí tak své dovednosti a kompetence.

      Výukový model aplikovaný v Království železnic lze označit za přínosný. Díky řadě pracovních listů zpracovaných z různých témat, děti hledají informace v situacích znázorněných v kolejištích. Dalším kladem je, že v průběhu expozice je nutný fyzický pohyb a tak dochází k rozvoji motoriky a předchází se riziku nadváhy a obezity.

   Potvrzuji, že tento způsob výuky je pro děti prospěšný a doporučuji další rozvoj tohoto výukového programu v Království železnic.

                                                                                          Mgr. Michaela Středová, školní psycholog